VÝROBA PRUŽIN s.r.o. - o nás

Firma vznikla převedením výroby od společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. Malenovice.
Na základě dlouholetých zkušeností vyrábíme jak běžné normalizované pružiny, tak také speciální dle požadavku zákazníka.
Provádíme technické poradenství, navrhujeme řešení pro nejrůznější aplikace.
V našem skladovém hospodářství registrujeme tlačné a tažné pružiny určené k okamžitému odběru.

POLITIKA KVALITY

Jednatel společnosti v souladu se systémem managementu kvality NVPR vyhlašuje pro roky 2022-2024 tuto politiku kvality:

Našim hlavním cílem je udržení vysokého standardu vyráběných pružin a důraz na spokojenost našich zákazníků.

Vedení společnosti se proto zavazuje k osobní angažovanosti a aktivitě při:

- Budování, udržování a neustálém zlepšování systému managementu
- Trvalém zajišťování kvality vyráběných pružin a rozšiřování sortimentu výrobků
- Zajištění odpovídající úrovně propagace společnosti

Ve vztahu k zákazníkovi se budeme řídit těmito zásadami:

- Těsná spolupráce se zákazníkem při specifikaci jeho požadavků je základem pro splnění jeho představ a dosažení jeho maximální spokojenosti
- Kvalita, pružnost a rychlost realizace zakázek jsou základními předpoklady pro získání dobrých referencí a rozšiřování a stabilizaci sítě zákazníků

V oblasti vnitřního řízení se budeme řídit těmito zásadami:

- Skladovací prostory a zázemí firmy musí být v souladu s druhem vyráběných pružin
- Kvalifikace, spokojenost a motivace zaměstnanců vytváří náš podnikatelský úspěch
- Propagace společnosti s využíváním moderních způsobů je předpokladem rozvoje společnosti

Za plnění politiky kvality ve všech jejich bodech jsou odpovědní všichni zaměstnanci společnosti.

V Praze, dne 3.1.2023 Ing. Jan Surý
jednatel spol.

© 2023 VÝROBA PRUŽIN s.r.o. powered by o-design